Anmäl skada

Kontakta oss på smaforetagarna@fuab.com vid frågor.

Inkomstförsäkring
Intäkt
Trygghetspaketet
Företagsförsäkring
Inkomstförsäkring

Anmäl din skada genom att fylla i vår skadeblankett. Tänk på att följande dokument behöver bifogas anmälan för att vi ska kunna behandla ditt ersättningsanspråk:

Att bifoga skadeanmälan för inkomstförsäkringen:
• Kopia på beslut om beviljad ersättning.
• Kopia på utbetalningsavi från arbetslöshetskassa.
• Observera att försäkringen har en kvalifikationstid på 12 månader från det att du anslutit dig till försäkringen.

Att bifoga skadeanmälan för konkurs eller tvångslikvidation:
• Kopia på beslut från tingsrätten eller bolagsverket.
• Kopia på intyg om medlemskap i SMÅAs a-kassa.
• Observera att försäkringen har en kvalifikationstid på 12 månader från det att du anslutit dig till försäkringen.

Ladda ner blankett för skadeanmälan här >>

Intäkt

För att underlätta skaderegleringensprocessen vill vi att du bifogar följande dokument till denna skadeanmälan:
• Läkarintyg som anger skälet till arbetsoförmågan och dess omfattning, sjukskrivningsperioden skall framgå
• Specifikationen ”meddelande om utbetalning” från Försäkringskassan gällande utbetald sjukpenning, sjukbidrag eller för tidspension.
• Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen av ärendet.

Ladda ner blankett för skadeanmälan här >>

Trygghetspaketet

Behöver du göra en skadeanmälan ska du vända dig till Skandia. Du kan göra detta per telefon eller via Skandias webbsida. För att kunna genomföra en skadeanmälan behöver du uppge ditt gruppavtalsnummer hos Skandia.

För Trygghetspaketet och frivilliga gruppförsäkringar uppger du gruppavtalsnummer 10.

Få stöd & rådgivning av en sjuksköterska
Vill du ha stöd och enklare rådgivning i samband med sjukdom eller en olycka? Ring Skandias sjukvårdsrådgivning. Erfarna sjuksköterskor svarar på frågor dygnet runt – 365 dagar om året. Ring 020-94 30 80. Från utlandet ring +46-8-40 600 85.

Vårdplanering
Om du behöver boka en tid för läkarvård vänder du dig till tel. 0771-51 55 10 där sjuksköterskor hjälper dig att boka en tid. Självrisk om 600 kronor för varje försäkringsfall.

Skadeanmälan via webben
Du kan även göra din skadeanmälan på Skandias webbsida. Självrisk om 600 kronor för varje försäkringsfall.

Vård online
Vård online är en tjänst för dig som har vår privatvårdsförsäkring utan krav på remiss. Du slipper vänta på vård. Öppet alla dagar 7 -22, du får hjälp med råd, recept eller remiss inom 4 timmar. Skandias erfarna läkare hjälper dig. Klicka här så kommer du direkt till vård online. Självrisk om 300 kronor för varje försäkringsfall.

Skandias Samtalsstöd
Hit kan du som privatperson ringa om det rör en diffus fundering eller en kortare fråga. Alltid med tystnadsplikt. Det enda som krävs är att du har tecknat någon försäkring via Småföretagarnas gruppförsäkring hos Skandia.

Om du ringer 08-534 814 40 så kan du få råd och vägledning om, privata frågeställningar, juridik och ekonomi, samt hälsa kost och motion. Tjänster har ingen självrisk.

Företagsförsäkring

Anmälan om skada
Crawford & Company (Sweden) AB
Box 6044
171 06 Solna
Tel: 010-410 70 00
E-post: skador@wrberkley.com

Efter kontorstid, vid akut skada
Försäkringsbranschen Restvärdesräddning
Tel: 020-322 322

Anmälan om skada vid Tjänsteresa
Europeiska ERV Försäkringsaktiebolag (publ)
Box 1
172 13 Sundbyberg
Telefon: 0770-456 900
E-post: foretagsskador@erv.se

Meny