Anmäl skada

Kontakta oss på smaforetagarna@fuab.com vid frågor.

Om du har fått en cancerdiagnos så skall du alltid kontakta Alivia så snart som möjligt.

Det gör du genom att gå in på Alivias Mina Sidor och anmäler skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på telefon 08-517 138 00. Du kan även anmäla skadan genom att skicka in en blankett som du får från din försäkringsförmedlare.

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Tel: 0771-326 326
E-post: foretagsskador@gjensidige.se

Efter kontorstid, vid akut skada
Skadejour
Tel: 0771-614 614

Anmäl din skada genom att fylla i vår skadeblankett. Tänk på att följande dokument behöver bifogas anmälan för att vi ska kunna behandla ditt ersättningsanspråk:

Att bifoga skadeanmälan för inkomstförsäkringen:
• Kopia på beslut om beviljad ersättning.
• Kopia på utbetalningsavi från arbetslöshetskassa.
• Observera att försäkringen har en kvalifikationstid på 12 månader från det att du anslutit dig till försäkringen.

Att bifoga skadeanmälan för konkurs eller tvångslikvidation:
• Kopia på beslut från tingsrätten eller bolagsverket.
• Kopia på intyg om medlemskap i SMÅAs a-kassa.
• Observera att försäkringen har en kvalifikationstid på 12 månader från det att du anslutit dig till försäkringen.

Ladda ner blankett för skadeanmälan här >>

För att underlätta skaderegleringensprocessen vill vi att du bifogar följande dokument till denna skadeanmälan:
• Läkarintyg som anger skälet till arbetsoförmågan och dess omfattning, sjukskrivningsperioden skall framgå
• Specifikationen ”meddelande om utbetalning” från Försäkringskassan gällande utbetald sjukpenning, sjukbidrag eller för tidspension.
• Övriga handlingar som kan vara av betydelse för bedömningen av ärendet.

Ladda ner blankett för skadeanmälan här >>

Behöver du göra en skadeanmälan avseende sjuk- och olycksfallsförsäkring eller livförsäkring ska du vända dig till Småföretagarnas försäkring. Du kan göra detta per telefon 08-520 056 72 eller via epost smaforetagarna@fuab.com.

Vårdplanering
Om du behöver boka en tid för läkarvård vänder du dig till Certico på tel. 0920-970 99, där sjuksköterskor hjälper dig att boka en tid. Självrisk om 600 kronor för varje försäkringsfall.

Mindlers Samtalsstöd
För att börja använda Mindler laddar du ner Mindler-appen via AppStore. Innan du skapar ett konto får du möjlighet att ange din försäkringskod som du hittar i ditt försäkringsbesked. När du angivit koden skapar du enkelt ett konto med hjälp av att legitimera dig med ditt BankID. Du har nu tillgång till samtliga självhjälpsprogram och kan även boka in dig för samtal med valfri psykolog. Om du redan har ett konto hos Mindler kan du lägga till din försäkringskod genom att logga in, gå till ”Meny” och sedan ”Koder”. När du sedan bokar ett besök väljer du din försäkringskod som betalningsmetod och slutför bokningen kostnadsfritt.

Meny