BOENDEFÖRSÄKRING

Jämför innehållet i våra hemförsäkringar

Hem

Superhem

Egendomsskydd

Ger ersättning vid stöld i bostad, gemensamhetsutrymme (t.ex. tvättstuga), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller egendom som du har med dig utanför bostaden (bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr varav högst 30 000 kr för stöldbegärlig egendom. Om du har Superhem ersätter vi egendom på annan plats (bortaskydd) med högst 100 000 kr varav stödbegärlig egendom med upp till 50 000 kr.

Flyttskydd

Under tiden du flyttar täcker hemförsäkringen dina saker både på nya och gamla adressen under en månad från ditt flyttdatum.

Bostadsrätt

Ersätter skador orsakade av bland annat stöld, brand och läckage på den fasta egendomen i lägenheten som t ex golv, väggar och tak samt t ex köksskåp, vitvaror och handfat om du äger en bostadsrätt.

Reseskydd

Gäller för resor som du och dina familjemedlemmar gör i hela världen och upp till 45 dagar per resa. Ger ersättning bland annat för läkarvård, transporter, och merkostnader.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du blir utsatt för ett överfall där gärningsmannen är okänd eller saknar förmåga att betala.

ID-skydd

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Privatansvar

Ersätter skadestånd som du som privatperson kan bli krävd på.

Rättsskydd

Ersätter bland annat dina advokatkostnader om du som privatperson skulle hamna i en tvist.

Krishjälp

Ger ersättning för krishjälp hos psykolog om du drabbas av en akut kris på grund av t ex brand eller inbrott i hemmet samt vid rån, överfall eller våldtäkt.

Allrisk bostadsrätt

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på den fasta egendomen i bostadsrätten. Högsta ersättning är 150 000 kr.

(endast Superhem)
Nyvärde elektronik

Ersätter hushållsmaskiner och elektronik som t ex kyl, frys, spis, dator (ej bärbar) och tv som inte är äldre än 3 år med vad de kostar att köpa i handeln i dag, utan att göra något åldersavdrag vid skada.

(endast Superhem)
Allrisk lösöre

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg
Resextra

Ersätter dina kostnader för en resa som du tvingas avbeställa på grund av t ex ett olycksfall eller vid akut sjukdom. Du kan också få ersättning om du blir försenad på resan eller om du måste avbryta resan för att du t ex blir sjuk. Självrisken är 0 kr.

Tillägg
Förlängt reseskydd

Försäkringen ger dig möjlighet att förlänga ditt reseskydd utöver de ordinarie 45 dagar som ingår i Reseskydd.

Tillägg Tillägg
Golf

Ersätter skador eller förlust av din golfutrustning med upp till 30 000 kr (utöver de 10 000 kr vi ersätter i hemförsäkringens grundskydd). Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg
Fritidsolycksfall

Om du eller någon i familjen råkar ut för en olycka på fritiden ersätter vi kostnader för vård och behandling av läkare och tandläkare samt nödvändiga resor till och från dessa. Försäkringen ger också ersättning för fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som blir bestående efter en olycka.

Tillägg Tillägg
Småbåt

Gäller för motor-, segel- och roddbåtar som är upp till 6 meter långa, 2 m breda, med en segelyta på upp till 10 kvm och upp till 10 hk. Du kan få ersättning om båten skadas, blir stulen eller om du som båtägare blir skadeståndsskyldig. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

Jämför innehållet i våra villaförsäkringar

Villa

Supervilla

Egendomsskydd

Ersätter skador vid blixtnedslag, om det skulle uppstå en brand eller en explosion i huset.
Ersätter skador till följd av inbrott eller inbrottsförsök. Du kan också få ersättning om t ex dina möbler och redskap i trädgården skulle bli stulna.
Ersätter skador som orsakats av läckage från t ex ledningssystem, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin och tätskikt i badrum eller tvättstuga.
Ersätter reparation av ditt hus om det skadats på grund av t ex storm, hagel, snötryck eller översvämning.
Ger ersättning om t ex spis, kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepanna eller ventilationssystem går sönder.

Byggnad under uppförande

Försäkringen gäller även under tiden du bygger om eller bygger till en byggnad. Även verktyg och byggmaterial ingår i försäkringen.

Solceller – ersättning för förlorad elproduktion

Försäkringen ger ersättning för förlorad elproduktion på grund av skada som medför att du inte kan bruka din solcellsanläggning. Försäkringen gäller utan självrisk.

Privatansvar

Ersätter skadestånd som du som ägare till huset kan bli krävd på.

Rättsskydd

Ersätter bland annat dina advokatkostnader vid vissa tvister som rör dig som ägare till huset.

Husbock, hästmyra och bostadsohyra

Gäller för sanering av huset om det blivit angripet av bland annat husbock, hästmyra eller någon bostadsohyra som t ex vägglöss eller kackerlackor.

Hussvamp

Gäller för sanering och reparation av byggnadsdelar som blivit angripna av äkta hussvamp.

(upp till 1 000 000 kr)

(upp till 2 000 000 kr)

Minskat åldersavdrag

Vid ersättning på skadade byggnadsdelar görs ett avdrag beroende på hur gammal byggnadsdelen är. Har du tecknat Supervilla blir det avdraget begränsat till max 10 000 kr.

(endast Supervilla)
Takläckage

Ersätter skador som orsakats av vatten som tränger in genom taket eller fasaden.

(endast Supervilla)
Ytskikt och tätskikt

Ersätter ytskiktet vid läckage i t ex badrum och tvättstuga.

(endast Supervilla)
Sanering av skadedjur

Gäller för sanering av bostadshuset bland annat mot råttor, möss, getingar och myror.

Tillägg
Allrisk byggnad

Ersätter skador på huset som varit plötsliga och oförutsedda. Väljer du endast tillägget kan du få ersättning upp till 75 000 kr, tecknar du Supervilla kan ersättningen uppgå till 150 000 kr.

Tillägg

(upp till 75 000 kr)

(upp till 150 000 kr)

Meny